läkemedel

Naturen som läkemedel?

Är du slutkörd på jobbet?

Testa då att ta en promenad i skogen. Studier visar att om man drabbats av stressymtom blir man lugnare, gladare och mer klartänkt av att vistas i naturen.

Ett forskarteam vid Sveriges lantbruksuniversitet och Umeå universitet, driver forskningsprojektet Skog och Hälsa i samarbete med stressrehabkliniken vid Norrlands universitetssjukhus, för att närmare undersöka skogen som kraftkälla. En av forskarna, Elisabet Sonntag-Öström, har även i en tidigare studie följt vilka effekter skogen har på personer med utmattningssyndrom.

– Lugnet och stillheten i naturen hjälper patienter med psykisk ohälsa när inget annat tycks göra det. Vi blir stärkta av stora gamla träd och stenar, säger Elisabet Sonntag-Öström.

Det finns en stark koppling mellan hälsa och hur mycket vi vistas i naturen, vilket tidigare forskning har konstaterat. Enligt en studie vid Sveriges lantbruksuniversitet (SLU) i Alnarp är till och med utsikten viktig. Den som har möjlighet att titta ut på gröna träd på jobbet mår bättre.

– Den psykiska ohälsan, såsom ångest, oro, depression och utmattning, ökar och besvären är ofta långvariga. Det finns få behandlingsmetoder, men däremot visar det sig att naturen har goda resultat på friska stressade personer, bara genom att få se på naturbilder, säger Elisabet Sonntag-Öström.

I en första pilotstudie inför en större studie har hon följt deltagare som samtliga varit sjukskrivna för utmattningssymtom för att testa om man kan få återhämtning vid utmattningssymtom. De har tillbringat två timmar på egen hand i skogen, under två tillfällen i veckan under 11 veckor. Något som upplevdes som svårt till en början men som senare blev bättre. Till slut började de längta ut i skogen.

– De undvek all aktivitet, experimentet gick ut på att de på egen hand skulle förnimma skogen, träden och ljuset för att få den mentala vilan.

Samtliga deltagare vittnar om att de känt sig mer harmoniska och avslappnade efter att ha vistats i skogen. Däremot har effekten försvunnit redan efter några timmar.

– Man behöver grönska varje dag. Skogen kan bli en del av lösningen för personer som lider av stress. Det gäller att hitta ett sätt att få in naturen i dagsrutinen, även om det kan vara svårt att klämma i en stressad vardag. Det kanske kan räcka med att gå ut i en park på lunchen eller ta en kort promenad till och från jobbet.

Positiva hälsoeffekter av naturen:

  • Minskad stress.
  • Mindre aggression.
  • Blodtryck och puls sjunker.
  • Positiva tankar ökar.
  • Kreativiteten ökar (även av krukväxter på kontoret).
  • Koncentrationen blir bättre.
  • Kroppslig smärta minskar.
  • Sömnen påverkas positivt.

Källa: Elisabet Sonntag-Öström och studien som heter “Can the boreal forest be used for rehabilitation and recovery from stress-related exhaustion”.