Workshop

Vi på Victus tror mycket på att förebygga innan situationer har uppstått. Under våra workshoptillfällen får ni ta er an olika ”case” där olika problemsituationer har uppstått på en arbetsplats. Där kommer ni först få diskutera i olika smågrupper och försöka lösa dessa problem tillsammans. Sedan kommer vi lyfta upp dessa ”case” i helgrupp och dela erfarenheterna och tankarna med varandra. Detta brukar vara lärorikt och uppskattat av många. Tanken är att man ska känna sig lite mer förberedd inför eventuella situationer på arbetet men också få höra hur ens kollegor vill lösa olika situationer.

En workshop kan med fördel kombineras med en föreläsning och sätts ihop i samråd med er tillsammans med er hälsoutvecklare.