Hälsoscreening – Spara pengar genom rätt insatser för dem som behöver det mest

Hälsoscreening är en kostnadseffektiv tjänst som hjälper arbetsgivaren att kartlägga hälsan, identifiera riskgrupp och friskgrupp för att prioritera rätt insatser för de som mår sämst. Hälsoscreening grundar sig i hälsoprofilbedömning men är inte lika djupgående.

 • Frågeformuläret för arbetsplatsprofil besvaras på nätet

  Deltagaren loggar in via ett välkomstmejl och påminnelser sänds automatiskt ut till de som inte har besvarat. Deltagare som saknar e-postadress kan logga in på en alternativ länk.

 • Frågor om livsstil, hälsa och motivation

  Frågeformuläret tar ca. fem minuter att besvara och omfattar fysisk aktivitet, kondition, kost, tobak, vikt, alkohol, symptom, stress, hälsa och motivation. Svaren behandlas självklart konfidentiellt.

 • Deltagaren får automatiskt en återkoppling

  Återkopplingen visar vad som är bra och mindre bra i resultatet och kan även anpassas med information om friskvårdsbidrag och hälsoaktiviteter. Vår rekommendation är att de som ligger i riskgrupp får genomgå en hälsoprofilbedömning för att få en djupare bild av vilka insatser som krävs.

 • Avrapportering på gruppnivå

  De individuella resultaten sammanställs till ett gruppresultat med möjlighet till fördjupad rapport på t ex avdelning, yrke, kön och ålder. Rapporten är ett underlag för arbetsgivarens strategiska hälsoarbete.