Hälsoprofilbedömning – Den ledande metoden för att motivera till en hälsosam livsstil

Livsstilen är avgörande för människors hälsa. En hälsosam livsstil bidrar dessutom till en mer meningsfull fritid och ett friskare arbetsliv. Hälsoprofilbedömning är ett möte mellan en av våra utbildade hälsoutvecklare och en deltagare för att motivera och skapa en insikt till livsstilsförändring. Hälsoprofilbedömning är även arbetsgivarens underlag för sitt strategiska hälsoarbete.

 • Frågor om livsstil och hälsa

  Inför sin Hälsoprofilbedömning besvarar deltagaren frågorna på webbsajten Todaytoo.com eller på papper. Frågeformuläret omfattar fritidsvanor, fysisk aktivitet, kost, tobak, alkohol, mediciner samt symptom, stress, ensamhet och hälsa. En Hälsoprofilbedömning genomförs konfidentiellt.

 • Mätningar av längd, vikt och blodtryck

  På plats går deltagaren och Hälsoprofilbedömare tillsammans igenom svaren i frågeformuläret. Längd, vikt och blodtrycks mäts. Därefter registreras uppgifter om hjärtkärlmedicin, diabetes och astma.

 • Konditionstest på cykel utifrån deltagarens egna förutsättningar

  Deltagaren cyklar i 6-10 min på en nivå som endast gör deltagaren lätt andfådd. Det innebär att alla kan genomföra testet utan obehag, oavsett om man är fysiskt aktiv eller inte.

 • Ett främjande samtal med fokus på både nuläge och förändring

  Samtalet ger deltagaren en möjlighet att förstå den egna livsstilens betydelse för hälsan. Deltagaren får också reflektera över vilka resultat hon är mest nöjd och hur en kommande hälsovision kan se ut. Hon blir medveten om att det krävs ett eget ansvar, ett eget beslut och ett eget val för att lyckas med en livsstilsförändring.

 • Avrapportering på gruppnivå

  De individuella resultaten sammanställs till en grupprapport med möjlighet till fördjupad rapport på t ex avdelning, yrke, kön och ålder. Rapporten är ett underlag för arbetsgivarens strategiska hälsoarbete.