Blodprofil – Kontrollera den enskilde individens blodvärden

Blodprofil används ofta tillsammans med hälsoprofilbedömning, men kan bokas som fristående undersökning och utförs på plats hos er och deltagaren får direkt se sin värden.

 • Med blodprofil kan nedanstående sju provsvar registreras

  • Totalkolestrol
  • LDL-kolestrol
  • HDL-kolestrol
  • LDL/HDL-kvot
  • Triglycerider
  • Glukos
  • Hemoglobin, Hb
 • Flexibel bearbetning av värden

  Det är är möjligt att bearbeta värden på både individnivå och på gruppnivå och på ett tydligt sätt visa resultatet för både deltagare och grupp med staplar som visar resultat och gränsvärden. Vilka värden man vill mäta är givetvis något man som kund bestämmer.

 • Jämför resultat

  Det går givetvis att jämföra med tidigare blodprofiler, både på individnivå och gruppnivå, för att utvärdera och se förändringar.