Arbetsplatsprofil – För att utveckla en bättre arbetsplats

Nyckeln till en god arbetsplats är stimulans, trivsel, samarbete, ett gott ledarskap och en god arbetsmiljö. Vår arbetsplatsprofil är utvecklad för att kostnadseffektivt kartlägga organisationen och ge ett kärnfullt resultat som är enkelt att analysera och som underlättar beslut och handling.

 • Frågeformuläret för arbetsplatsprofil besvaras på nätet

  Deltagaren loggar in via ett välkomstmejl och påminnelser sänds automatiskt ut till de som inte har besvarat. Deltagare som saknar e-postadress kan logga in på en alternativ länk eller besvara på papper.

 • Frågor om arbetssituation, arbetsgrupp, ledarskap och arbetsmiljö

  Frågeformuläret tar ca. fem minuter att besvara och omfattar stimulans, trivsel, stress, samarbete, effektivitet, närmaste chef och fysisk arbetsmiljö. Svaren behandlas självklart konfidentiellt.

 • Fördjupa arbetsplatsprofilen med individuella samtal

  Utöver en kartläggning kan arbetsplatsprofil också vara underlag för ett individuellt samtal. Då träffar deltagaren en av våra hälsoutvecklare för att tillsammans gå igenom svaren. Hälsoutvecklaren kan då samla in en djupare bild av situationen på arbetsplatsen. Samtalet behandlas självklart konfidentiellt.

 • Avrapportering på gruppnivå

  De individuella resultaten sammanställs till ett gruppresultat med möjlighet till fördjupad rapport på t ex avdelning, yrke, kön och ålder. Rapporten är ett underlag för arbetsgivarens strategiska utveckling av arbetsplatsen. Med arbetsplatsprofil sparar arbetsgivare pengar genom att prioritera rätt insatser för stimulans, trivsel, samarbete, ledarskap och arbetsmiljö.