KARTLÄGGNINGAR

Vi på Victus tror på långsiktiga lösningar och lägger stor vikt vid att kunna mäta effekten av våra insatser. Vi jobbar därför med kartläggningar för att kunna fånga upp risk- och friskfaktorer i arbetsgruppen och på så sätt kunna anpassa våra friskvårdstjänster efter hälsoläget på arbetsplatsen.

Med dessa kartläggningar som grund gör vi sedan omfattande statistik för att kunden ska kunna ha en dokumentation över utvecklingen under projektets gång.

Kartläggningen fungerar också som grund för de aktiviteter vi planerar in hos kunden men även för övrigt arbetsmiljöarbete.