EFFEKTIV FRISKVÅRD FÖR ALLA VERKSAMHETER

Förebyggande friskvård

Victus Effect arbetar med förebyggande friskvård samt återhämtning på arbetsplatsen i form av massagefåtöljer, där prioritet läggs på individen och vad som motiverar just DIG till en hälsosam livsstil.

Coachande lösningar

Med hjälp av coachande lösningar för individen samt expertis inom området återhämtning hjälper Victus Effect företag och organisationer i deras strävan mot en friskare och mer hälsosam organisation.

Lönsamt att vara frisk

Att arbeta förebyggande med friskvård är inte bara uppskattat av personalen, det är även lönsamt och kostnadseffektivt för hela verksamheten. En personalekonomisk beräkning visar att varje sjukdag kostar arbetsgivaren ca 10 % av månadslönen.